#
Podaruj bliskiej Ci osobie kartę podarunkową i skorzystaj z bogatej oferty Term Maltańskich
Usługi serwisowania i konserwacji dźwigów osobowych zlokalizowanych na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.

Data publikacji ogłoszenia: 20.11.2019 14:41

Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2019 13:05

Termin składania ofert: 28.11.2019r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.11.2019r. godz. 10:15

Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki w treści ogłoszenia:

  1. pkt. 6 Ad.b – w ogłoszeniu jest -Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: oferta z najniższą ceną za 1 roboczogodzinę otrzyma najwyższą ilość punktów tj. 25 przy założeniu, że 1 % = 1 pkt.

powinno być :Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: oferta z najniższą ceną za 1 roboczogodzinę otrzyma najwyższą ilość punktów tj. 30 przy założeniu, że 1 % = 1 pkt.

2. pkt. 6 Ad.c – w ogłoszeniu jest – Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: oferta z najkrótszym czasem reakcji otrzyma najwyższą ilość punktów tj. 15 przy założeniu, że 1 % = 1 pkt

powinno być – Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: oferta z najkrótszym czasem reakcji otrzyma najwyższą ilość punktów tj. 10 przy założeniu, że 1 % = 1 pkt

Data publikacjiTytułOpis
04.12.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
20.11.2019 Załączniki do ogłoszenia od nr 2 do nr 3 i od nr 5 do nr 6 wersja WORD Załączniki do ogłoszenia od nr 2 do nr 3 i od nr 5 do nr 6 wersja WORD
20.11.2019 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami