Wykonanie powiększenia terenu plaż w stronę Jeziora Maltańskiego – pow. ok 900 m2

Data publikacji ogłoszenia: 05.04.2016 10:45

Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2016 15:06

Termin składania ofert: 11.04.2016r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.04.2016r. godz. 10:15

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

sprawa: 03/P-10-30/2016

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień do 30 000 euro, obowiązującego w spółce Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami – dalej zwanej Ustawą) na

Wykonanie powiększenia powierzchni terenu plaż w stronę Jeziora Maltańskiego – pow. ok 900 m2

wybrana została oferta Nr 02 z najniższą ceną, złożona przez firmę Przemysław Felski z siedzibą w Przeźmierowie (62-245) przy ul. Borówkowej 19B. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, żadna oferta nie została odrzucona.

Data publikacjiTytułOpis
05.04.2016 Załącznik nr 2, nr 3 i nr 4 do ogłoszenia Załącznik nr 2, nr 3 i nr 4 do ogłoszenia
05.04.2016 Załącznik do OPZ Załącznik do OPZ
05.04.2016 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - OPZ Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - OPZ
05.04.2016 Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu