Wykonanie remontu klatki schodowej w części rekreacyjnej Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia: 06.06.2018 14:53

Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2018 12:51

Termin składania ofert: 12.06.2018r.; godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 12.06.2018r.; godz. 13:15

W ogłoszeniu w poz. Kryterium cena wystąpiła oczywista omyłka pisarska – jest 800%,  powinno być tak jak we wzorze tj. 80%.

Data publikacjiTytułOpis
06.06.2018 Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz osób- wersja WORD Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz osób- wersja WORD
06.06.2018 Załącznik nr 5 do ogłoszenia - wykaz usług- wersja WORD Załącznik nr 5 do ogłoszenia - wykaz usług- wersja WORD
06.06.2018 Załącznik nr 3 do ogłoszenia, oświadczenie - wersja WORD Załącznik nr 3 do ogłoszenia, oświadczenie - wersja WORD
06.06.2018 Załącznik nr 2 do ogłoszenia - oferta wersja WORD Załącznik nr 2 do ogłoszenia - oferta wersja WORD
06.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami