Wykonanie systemu prezentacji audiowizualnej (dalej jako system) w Sali konferencyjnej „Termalnej” w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu położonego w Poznaniu przy ul. Termalna 1 wraz z dostawą i montażem sprzętu

Data publikacji ogłoszenia: 17.05.2016 14:07

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2016 11:43

Termin składania ofert: 23.05.2016r. godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 23.05.2016r. godz. 14:15

W dniu 18.05.2016r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści ogłoszenia w postępowaniu na Wykonanie systemu prezentacji audiowizualnej (dalej jako system) w Sali konferencyjnej „Termalnej” w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu położonego w Poznaniu przy ul. Termalna 1 wraz z dostawą i montażem sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu.

Pytanie nr 1

Z jakiego materiału jest wykonany sufit (gips-karton czy beton),

Odpowiedź

Sufit podwieszany, wykonany z płyt gipsowo kartonowych.

Pytanie nr 2

W wymaganiach Zamawiającego nie ma informacji o ekranie projekcyjnym. Proszę o informacje czy posiadają państwo ekran czy należy traktować ekran jako „osprzęt niezbędny do funkcjonowania instalacji AV” czy ma być on manualny czy elektryczny oraz jakie powinien posiadać wymiary?

Odpowiedź

Ekran nie jest przedmiotem zamówienia. Zamawiający przewiduje wykorzystać ścianę jako tło dla prezentacji treści.

Pytanie nr 3

Czy przewody pomiędzy projektorem a szafą rack mogą być umieszczone w listwach PVC, czy powinny być schowane pod tynkiem.

Odpowiedź

Przewody w części sufitowej powinny być schowane pod sufitem podwieszanym, na ścianie, gdzie powinna być zamontowana szafka rack Zamawiający dopuszcza montaż przewodów w listwie PCV.

Pytanie nr 4

Z jakiego materiału ma być wykonana szafa rack (metal czy sklejka)? czy ma posiadać kółka? czy ma posiadać zamknięcie?

Odpowiedź

Szafka powinna wykonana być z metalu, montowana na ścianie i posiadać zamknięcie.

Pytanie nr5

Wzmacniacz miksujący, którego specyfikację Państwo podali nie ma wyjścia niskonapięciowego, w związku z tym głośniki muszą być wyposażone w transformator 100V o czym nie ma informacji. Proszę o udzielenie informacji czy zezwala się zastosowanie głośników o takich samych parametrach jak w specyfikacji lecz dodatkowo wyposażonych w transformator 100V (Z technicznego punktu widzenia nie ma innej możliwości wykonania instalacji)?

Odpowiedź

Zamawiający zezwala na zastosowanie głośników wyposażonych w transformator od 70V do 100V.

Data publikacjiTytułOpis
25.05.2016 ogłoszenie-wybór oferty ogłoszenie-wybór oferty
17.05.2016 Załącznik nr 4 do ogłoszenia-projekt umowy Załącznik nr 4 do ogłoszenia-projekt umowy
17.05.2016 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami od nr 1 do nr 3 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami od nr 1 do nr 3