Wykonanie systemu wentylacji, chłodzenia i ogrzewania opartego na pracy centrali wentylacyjnej i gruntowego wymiennika ciepła (GWC) oraz posadzki betonowej dla potrzeb urządzenia pomieszczeń przeznaczonych na wynajem wraz z zapleczem socjalno-technicznym o pow. 359,33 m2 w bastionie wejściowym do kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” w Poznaniu.

Data publikacji ogłoszenia: 12.12.2014 15:28

Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2014 10:29

Termin składania ofert: 29.12.2014r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 29.12.2014r. godz. 11:15

Sprawa: ZP/TM/pn/15/2014

Data publikacjiTytułOpis
31.12.2014 Ogłoszenie o wyniku postępowania Ogłoszenie o wyniku postępowania
22.12.2014 Ogłoszenie - pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ Ogłoszenie - pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ
12.12.2014 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy
12.12.2014 Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
12.12.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz robót budowlanych Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz robót budowlanych
12.12.2014 Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie
12.12.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie
12.12.2014 Załącznik nr 2A do SIWZ Tabela Elementów Scalonych Załącznik nr 2A do SIWZ Tabela Elementów Scalonych
12.12.2014 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Ofertowy
12.12.2014 Załącznik nr 3 do OPZ Załącznik nr 3 do OPZ
12.12.2014 Załącznik nr 2 do OPZ Załącznik nr 2 do OPZ
12.12.2014 Załącznik nr 1 do OPZ_1 Załącznik nr 1 do OPZ_1
12.12.2014 Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ
12.12.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
12.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
12.12.2014 Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu