Wykonywanie sukcesywnych badań jakości wody w nieckach basenowych, jak też wody użytkowej, w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu, przy ul. Termalnej 1.

Data publikacji ogłoszenia: 25.01.2018 13:26

Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2018 15:23

Termin składania ofert: 01.02.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01.02.2018 r. godz. 10:15

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień do 30 000 euro, obowiązującego w spółce Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami).

Data publikacjiTytułOpis
01.02.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
30.01.2018 Ogłoszenie - pytania i odpowiedzi Ogłoszenie - pytania i odpowiedzi
25.01.2018 Zał. nr 4 do Ogłoszenia_oświadczenie Zał. nr 4 do Ogłoszenia_oświadczenie
25.01.2018 Zał. nr 3 do Ogłoszenia_projekt umowy Zał. nr 3 do Ogłoszenia_projekt umowy
25.01.2018 Zał. nr 2.1 do OGŁOSZENIA - formularz cenowy_po zmianach Zał. nr 2.1 do OGŁOSZENIA - formularz cenowy_po zmianach
25.01.2018 Zał. nr 2 do Ogłoszenia_oferta Zał. nr 2 do Ogłoszenia_oferta
25.01.2018 Zał. nr 1.1 do ogłoszenia harmonogram poborów wody Zał. nr 1.1 do ogłoszenia harmonogram poborów wody
25.01.2018 Zał. nr 1 do Ogłoszenia_OPZ Zał. nr 1 do Ogłoszenia_OPZ
25.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu