Wykonywanie sukcesywnych badań jakości wody w nieckach basenowych jak też wody użytkowej w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu, przy ul. Termalnej 1.

Data publikacji ogłoszenia: 11.03.2019 12:06

Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2019 15:48

Termin składania ofert: 18.03.2019r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 18.03.2019r. do godz. 11:15

w dniu 12.03.2019r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o treści:

Czy dopuszczacie Państwo inne metodyki badawcze niż wyszczególnione w załączniku nr 2 do OPZ?

Odpowiedź

Metodyki badawcze winny odpowiadać przepisom zgodnym z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016 ze zmianami)

w dniu 13.03.2019r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o treści:

Proszę jeszcze o informację w sprawie metodyk: badania woda geotermalna wykonywane 2 razy w ciągu roku. Czy poza wyszczególnionymi dopuszczacie Państwo metodyki z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 216r w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (poz. 1178)?

Np. zawartość pierwiastków metodą PN-EN ISO 11885?

Odpowiedź

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące metodyk badania wody geotermalnej jak najbardziej dopuszczamy metodyki z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 216r w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Data publikacjiTytułOpis
25.03.2019 Ogłoszenie wybór oferty Ogłoszenie wybór oferty
12.03.2019 Załącznik do OPZ - formularz cenowy Załącznik do OPZ - formularz cenowy
12.03.2019 legenda do harmonogramu badań legenda do harmonogramu badań
12.03.2019 harmonogram badań 2019r harmonogram badań 2019r
11.03.2019 Załącznik nr 7 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja WORD Załącznik nr 7 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja WORD
11.03.2019 Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług wersja WORD Załącznik nr 5 do ogłoszenia-wykaz usług wersja WORD
11.03.2019 Załącznik nr 3 do ogłoszenia - oświadczenie.doc wersja WORD Załącznik nr 3 do ogłoszenia - oświadczenie.doc wersja WORD
11.03.2019 Załącznik nr 2 do ogłoszenia - oferta wersja WORD Załącznik nr 2 do ogłoszenia - oferta wersja WORD
11.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami