Zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci, na terenie zewnętrznej części rekreacyjnej Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu, przy ul. Termalnej 1.

Data publikacji ogłoszenia: 26.02.2019 12:26

Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2019 15:41

Termin składania ofert: 05.03.2019r. godz 12:00

Termin otwarcia ofert: 05.03.2019r. godz 12:15

W dniu 01.03.2019r do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści umowy w postępowaniu na zagospodarowanie placów zabaw na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.
Poniżej treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie nr 1 – paragraf 3, punkt 4 – zwyczajowo mamy ok. 7 dni na reakcję (wydani opinii) odnośnie reklamacji. I po wydaniu opinii dodatkowo 14 dni na zlikwidowanie ewentualnej usterki.
Standardowo staramy się jak najszybciej reagować w takich sytuacjach, nie mniej jednak wolimy mieć bezpieczny zapas czasu w razie sytuacji awaryjnych .
Odpowiedź – Zamawiający, z uwagi na zapewnienie stałej dostępności dla klientów Kompleksu do wszystkich atrakcji nie może pozwolić na zbyt długi ich wyłączenie i dlatego podtrzymuje zawarte w projekcie umowy zapisy.
Pytanie 2 – Paragraf 6, punkt 1, podpunkt b – w tym podpunkcie jest dość ogólnie napisane „z winy Wykonawcy” – zastanawiamy się co konkretnie mace Państwo w tym miejscu na myśli?
Odpowiedź – Zamawiający ma na myśli sytuacje, kiedy wina za odstąpienie od umowy będzie leżała po stronie Wykonawcy.

Data publikacjiTytułOpis
12.03.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
26.02.2019 Załączniki od nr 2 do nr 3 i od nr 5 do nr 7 wersja Word Załączniki od nr 2 do nr 3 i od nr 5 do nr 7 wersja Word
26.02.2019 Ogłoszenie z załącznikami Ogłoszenie z załącznikami